Сръбски език : Преводи

Кой говори сръбски?

Сръбският принадлежи към групата на южнославянските езици. Използва се от около 8 милиона души.

Може да срещнем неговите потребители главно в Сърбия, но също и в Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, България и Албания.

История на сръбския език

На територията на средновековна Сърбия се употребява редакция на старобългарски език. Твърди се, че потребителите на сръбски и хърватски не изпитват затруднения в комуникацията поради приликите между тези езици, имайки предвид общото им историческо минало. Вук Караджич, който се отказва от традиционния старославянски език и основава езика на един от диалектите, допринася до голяма степен за създаването на сръбския език в сегашния му вид. През 1791 г. е създадено първото средно училище на сръбски език. През 1850 г., в рамките на идеята за единството на славяните, така нареченото Виенско литературно споразумение е подписано от писатели от Хърватия, Сърбия и един от Словения. Това е началото на развитието на език, придобил името сърбохърватския език през XX век.

Използване на сръбски език в бизнеса

Сръбският т играе бизнес роля само в областта на бизнес сътрудничеството със Сърбия, което не е популярна бизнес дестинация. На международната арена знанията му няма да са много полезни в бизнес дейностите.

Преводачи на сръбски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на сръбски. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превода на споразумение от сръбски или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от сръбски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от сръбски език:

стандартни и бизнес преводи на и от сръбски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на сръбски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на сръбски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на сръбски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!