Унгарски език : Преводи

Кой говори унгарски?

Унгарският принадлежи към групата на фино-угорските езици, съставляващи част от урало-алтайското езиково семейство. Смята се, че около 15 милиона души говорят унгарски в света.

Унгарският има статут на официален език в Унгария, някои региони на Словения и Войводина. Извън тези региони неговите потребители ще бъдат намерени в Словакия, Румъния, Сърбия, Украйна и Австрия.

История на унгарския език

В древни времена унгарците са живели в районите около Кама, руска река, където са си общували с прабългарите. По-късно, около VII в. сл. хр., те се придвижват към Азовско море, където контактуват с хазари. Това е довело до въздействието на турския език върху унгарския. След 895 г. унгарците завладяват Карпатския басейн и приемат много от славяните. Когато Унгария станала християнска, много заемни думи от латински език влезли в унгарския език. А през XVI век, когато Хабсбургите се възкачили на престола на Унгария, много немски заемки проникнали в унгарския език. През XIX век унгарският претърпява реформа, насочена към неговото пречистване и въвеждане на думи, произхождащи от фино-угорските езици.

Използване на унгарски език в бизнеса

Унгарският се използва практически в Унгария; в други страни се използва само локално. Следователно познаването му ще бъдат полезно само за тези компании, които водят бизнес отношения с тази страна. На международната арена унгарският не играе значителна роля.

Преводачи на унгарски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на унгарски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от унгарски или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от унгарски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от унгарски език:

стандартни и бизнес преводи на и от унгарски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на унгарски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на унгарски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на унгарски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!