Японски език : Преводи

Кой говори японски език?

Японският език не принадлежи към никое езиково семейство. Това е така нареченият изолиран език. Това означава, че учените не са успели да намерят доказани връзки с други известни езици. Използва се от приблизително 130 милиона души, особено хората от Япония, но също и от японските емигранти.

Японският език има официален статус само на две места в света – Япония и Палау (по-точно в държавата Ангаур).

История на японския език

Ние знаем много малко за произхода на японския език и съвременните теории често са в противоречие помежду си. Най-старите сложни японски текстове идват от VIII в. сл. Хр. Известно е, че японският език от този период значително се различават от сегашната форма на езика. Някои срички са били написани с различни знаци, в езика е имало повече гласни и дължината им не е била разграничена.

Използване на японски език в бизнеса

Япония е много силна и важна икономика на международната арена – както по отношение на технологиите, така и по отношение на индустрията и услугите. След войната Япония отвори своя пазар за международни контакти, което помогна за динамичното ѝ развитие. Ползването на японски език ще бъде полезно в бизнес отношенията с тази страна, но и на международната арена, където Япония играе все по-важна роля.

Преводачи на японски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на японски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от японски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от японски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от японски език:

стандартни и бизнес преводи на и от японски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на японски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на японски език- симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на японски  език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!