ЕНЕРГЕТИКА

Специализирани преводи

Преводачите и коректорите, чиито услуги ползваме в тази конкретна област, без изключение са специалисти и професионалисти, работещи в бранша на енергетиката. Познават спецификите както в електроразпределението, така и в електроснабдяването, работят с текстове в областта на атомната енергетика, подкрепят клиентите ни за техническите и тръжните им документации. Тези професионалисти са нашата гаранция, че преводът на Вашите текстовете ще отговаря точно на потребностите на аудиторията, към която са насочени. Затова Скриванек не прави надценка за специализирани преводи.

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ РЕЧНИЦИ

За да поддържаме специализирани терминологични бази данни в интерес на своите клиенти, ние използваме международно признати речници и справочници, сред които и издаваните от Информационната агенция по енергетика (EIA). Освен това Скриванек поддържа от повече от 15 години вътрешнофирмена преводна памет и терминологични речници, които са в помощ на преводачите и същевременно гарантират смисловата и терминологична издържаност на тестовете и намаляват разходите за клиента.

ШИРОКА ЕЗИКОВА ГАМА, СЪС СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Ние предлагаме преводи и редакция на множество езици. Основната ни сила са централно- и източноевропейските езици, както и азиатските езици – благодарение на силното ни присъствие в тези региони. Нашите клонове в Азия, Европа и Америка – заедно с мрежата ни от сътрудници – гарантират способността ни да Ви предложим цялостни решения на проекти за езиков превод. Казано накратко – ние сме в състояние да изпълним изискванията Ви, независимо къде възникват и за кого са предназначени.

КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАН ПРЕВОД – CAT

В Скриванек използваме CAT компютърни програми – софтуер, основаващ се на принципа на преводната памет. Това води до запазване на терминологичното единство, значително намаляване на грешките в преведените текстове и по-кратки срокове за изпълнение на превода. По искане от клиента ние сме готови да съставим терминологичен речник, който ще подобри точността и качеството на всички Ваши преводи в бъдеще. Освен това предлагаме и отстъпки в цената на повтарящите се елементи.

БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЩАБНИ ПРОЕКТИ.

Гордеем се с възможността да предлагаме експресни преводи на изключително сложни проекти за превод на много езици, често състоящи се от милиони думи. Това изисква стегната координация на екипи преводачи и коректори, работещи едновременно и използващи обща преводна памет по вътрешнофирмената мрежа. Възможно е благодарение на многогодишния ни опит и мрежата от сътрудници, обхващащата целия свят.

ПРОЦЕДУРИ И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Ние в Скриванек прилагаме процедурите на пет международни стандарта за качество, за сигурност на информацията, за опазване на околната среда, както и за писмени преводи и последваща редакция на машинен превод. Работим в тясно сътрудничество с клиента и осъществяваме допълнителен качествен контрол, за да отговорим на всяко Ваше желание, когато е необходимо.

ПЕРСОНАЛ С БОГАТ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ.

Нашите проектови координатори са опитни професионалисти с творчески подход, които са постоянно готови да обърнат внимание на конкретните Ви потребности. Те дават всичко от себе си, за да предадат навреме висококачествен превод дори на най-амбициозните Ви проекти.

Обадете ни се, ще се погрижим за Вашите преводи.