ПРЕВОДИ И ДРУГИ ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА

Всеки текст може да е сложен, но зависи за кого.

Представляваната от Вас юридическа сфера влияе на безброй други процедури и процеси, дори на човешката съдба, така че по-добре от всеки разбирате колко важен може да бъде правилният избор на думи и изрази. Езиковите специалисти на Скриванек са добре ориентирани в правната система, което означава, че нашите езикови решения ще ви позволят да се концентрирате върху основния си бизнес.

Независимо от какво се нуждаете – превод на договори, закони или регулационни документи, съдебни решения или устни преводи по време на съдебни процеси, специалистите на Скриванек ще бъдат до Вас.

Екипът ни включва специалисти, които са запознати с естеството на юридическите текстове и са в състояние да преведат изходния текст по начин, който запазва както съдържанието, така и правното значение на оригиналния документ на съответния чужд език. Когато превеждаме правни текстове и документи, ние стриктно спазваме изискванията за съставяне и форматиране.

Конфиденциалността е наш приоритет при работа с текстове и клиенти от всяка индустрия. Сертифицирани сме по ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100, ISO 18587 и ISO 14001 (виж сертификати). Горди сме и сме благодарни за активното сътрудничество с различни държавни и общински институции, агенции на Европейския съюз и известни адвокатски кантори.

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВНАТА СФЕРА НА ВСИЧКИ НАЙ-ПОПУЛЯРНИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА:

  • превод на закони, подзаконови актове и проекти;
  • превод на договори и проекти;
  • превод на съдебни решения и съдебна практика;
  • превод на известия, искове и заявления;
  • превод на пълномощни;
  • превод на експертни решения и заключения;
  • симултанен или консекутивен превод при различни събития, включително съдебни производства и едновременно превеждане на жестомимичен език;
  • специализирани езикови решения за различни нива на сложност на текста;
  • помощни услуги на чуждестранни представители; и
  • други езикови решения, които може да са Ви необходими.

 Свържете се с нас! С радост ще поговорим и ще разработим решение, съобразено с Вашите нужди. Ние сме готови да подпишем споразумение за поверителност, преди да започнем сътрудничеството си.