МАШИНОСТРОЕНЕ И ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКУТРА

Прецизност и точност са ключът към успеха.

Вие отлично знаете, че не може да има никакви отклонения и се нуждаете от партньор, който се отнася с пълна отговорност към поверените задачи. Освен това, като се има предвид глобалната значимост, разнообразие и висока добавена стойност на тези индустрии, партньорите в бизнеса също се нуждаят от задълбочени познания и опит. Ние използваме най-новите технологични разработки, за да гарантираме качество и производителност ежедневно и сме тук, за да ви подкрепим по пътя към успеха!

В течение на 22 години езиковите специалисти на Скриванек в България са реализирали безброй проекти за превод и локализация за инженерната и железопътната индустрия. Взели сме участие в дългосрочни проекти. С увереност можем да кажем, че имаме богат опит и необходимите технически познания в тези отрасли и че сме прецизни по отношение на крайните срокове.

Независимо дали имате нужда от писмен превод или устен превод на различни бизнес срещи, екипът на Скриванек няма да ви подведе.

Езиковите специалисти на Скриванек ще извършат висококачествени преводи на всички поверени ни материали, включително корпоративни публикации, договори, тръжни разпоредби и спецификации, различни маркетингови текстове и всякакви други текстове, които може да се нуждаят от превод. Екипът ни от езикови специалисти включва не само хора с филологическо образование, но и хора с опит в инженерните науки, което е от решаващо значение за осигуряване на използването на правилна терминология.

Производство и обработка на метали, производство на машини и металообработващи машини, производство на превозни средства, включително автомобили и ремаркета, системни известия, ремонт на оборудване, производство на електрическо и оптично оборудване, както и всичко свързано с железопътната индустрия, инженеринг и металообработване – нашите специалисти притежават необходимите знания, за да осигурят висококачествени преводи.

Ние предоставяме следните услуги в областта на инженерната и железопътната индустрия на всички най-популярни европейски езици:

  • превод и локализиране на описанията на продуктите;
  • превод на ръководства за инсталиране и експлоатация и системни известия;
  • превод на бизнес кореспонденция с подходящата терминология;
  • превод на рекламни текстове, маркетингови материали и годишни отчети;
  • симултанен или консекутивен превод на различни събития, включително семинари, конференции и бизнес срещи;
  • DTP – решения за настолно публикуване за правилното форматиране на материали;
  • както и всякакви други услуги, от които може да се нуждаете.

 Ще се радваме, да се свържете с нас, за да разработим специално решение за вашите преводи!