Езикови услуги от Скриванек

Пътят към Вашия личен и професионален успех​

Писмени преводи

писмени преводи

Превеждаме на повече от 45 езика и в близо 100 области. Правим експресни преводи, преводи от заклети преводачи, преводи на специализирани текстове и адаптации.

Устни

преводи

устен превод

Устният превод  e предаване на съобщение от един език на друг, естествено и плавно. Правим това на 40+ езика и навсякъде, където сме ви нужни.

Локализация

езикови решения

Разширяването на международните пазари налага съобразяване с културните аспекти или специфичните изисквания на целевия пазар. Предлагаме цялостни решения в тази област!

Телемаркетинг

telemarketing

Ние умеем да действаме като част от персонала на дадена фирма –търсим информация, регистрираме я в подходящ вид, осъществяваме контакт по телефон с различна цел и продължаваме контакта, за да достигнем до желания резултат.

Ние обработваме всеки превод в съответствие с процеса за управление на проекти, проверен през годините, който е в съответствие с най-добрите практики в нашата индустрия и се управлява според системата за управление на качеството EN ISO 9001 и EN 17100.

Описание на процеса на преводите

Order assignment.

Negotiating the project terms with the client.

Включва: създаване на график, избор на преводачи и редактори (доставчици), подготовка на терминология, инструкции, техническа подготовка на текстовете, анализ на лингвистичното съдържание.

The translation can be made online and offline.

Editor’s evaluation is extremely important. Independent verification of randomly selected texts of approximately 2000 words.

Check for correct punctuation, missing segments, inconsistent translation, double spaces, incorrect numbering, spelling errors, etc.

At the end of the project, after verification and approval, the translation memory is updated with all the changes made.

Transmission of the finished project.