ПРЕВОДИ НА ОФЕРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ

Ясно, точно и бързо.

Прецизността и точността са ключови ценности във всеки технически документ. Като професионалист, който не може да си позволи и най-малкото недоразумение, се нуждаете от партньор, който да предприеме отговорен подход към поверените му задачи. Освен това, предвид глобалното значение и разнообразие на техническата индустрия и добавената стойност, която тя носи, се нуждаете от бизнес партньори със задълбочена подготовка, опит и подходяща практика. Нашият екип ще ви помогне да завладеете нови чуждестранни пазари, предоставяйки висококачествени преводи и локализации на описанията на продуктите на достъпна цена.

Производство и металообработване, производство на машини и металообработващи машини, производство на превозни средства, включително вагони и ремаркета, системни известия, ремонт на оборудване, производство на електрическо и оптично оборудване и всякакви други предметни области, свързани с железниците, технологиите и металообработването – компетентността на нашите специалисти позволява да Ви предоставим най-висококачествените преводи във всяка от тези области.

КАК МОЖЕМ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС?

С радост ще направим превода и локализацията (адаптиране към социалния и културен контекст) на описанията на вашите продукти. Ще преведем инструкции за инсталиране и експлоатация, както и системни известия и други технически съобщения. Бизнес кореспонденция и тръжни документи, като използваме специфичната за индустрията терминология.

Когато участвате в различни семинари, конференции или други бизнес срещи, можем да предложим услуги за устен превод (симултанен или консекутивен). Не се колебайте да се обърнете към нас, когато имате нужда да осигурите спокойствието си по време на международни срещи.

Независимо дали се касае до специфична тематика, която ще се засегне по време на събитието, както и всякакъв вид технически чертежи, проекти или презентации, ние се грижим и за това, предлагайки модерни решения в областта на компютърната сфера и подготвяйки материали за печат. В резултат на това полученият от нас материал няма да се различава графично от оригинала. Това е голямо удобство и спестяване на време.

Иновативни и нестандартни подходи са стандарт за нас. Услугите зависят изключително от вашите нужди и очаквания.

Не се колебайте, обадете се!