МОДЕРАТОР НА ВИРТУАЛНИ СРЕЩИ

Онлайн срещите са ценни, … когато работят

Телеконферентните сесии могат да бъдат по-лесни за свикване в последния момент, по-евтини, когато се елиминират разходите за пътуване и по-ефективни. Поради същите причини обаче понякога ги провеждаме по-небрежно и може да е предизвикателство да задържим всички ангажирани. Внимателното планиране и управление на срещите може да се окажат дори по-важни, отколкото при груповите разговори с присъствието на хора. Безпроблемното използване на технологиите е задължително.

БЕЗПРОБЛЕМНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВРЪЗКИ

Нашите професионални екипи от модератори координират всички елементи на вашите срещи, за да създадат хармонични, динамични телеконферентни сесии. Докато “вътрешният” член на срещата от Вашата компания изпълнява дневния ред и води дискусията, технологичният модератор се грижи за влизането и излизането на участниците в срещата; навременното включване на визуални и аудиоелементи; курирането на въпроси и коментари; както и за смяната на формата по време на срещата, като например прекъсвания към малки групи.

Екипът на модератора се среща предварително с Вашето ръководство, за да изясни целите на срещата, а назначеният експерт по технологиите за виртуални срещи се грижи те да бъдат изпълнени на техническо и логистично ниво.

ОПЦИИ ЗА СОФТУЕР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Целта на модераторския екип е да осигури яснота и ангажираност на всички участници, като предоставя всеки вид необходима помощ. Нашите експерти са запознати с различни софтуерни варианти за провеждане на конференции, а уменията ни за техническа комуникация са усъвършенствани през десетилетията на преводи на дълги разстояния.
Същественият процес на управление на всеки аспект на технологията на виртуалната среща вероятно трябва да бъде делегиран на експерт, различен от лицето, което води дискусията за съдържанието. Достоверността, доверието и динамиката могат да бъдат изгубени, ако се допусне технологичен срив.

УДОВЛЕТВОРЯВАЩА МНОГОЕЗИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

За глобалните предприятия често има нужда от превод по време на виртуалните срещи. Нашите многоезични модератори могат директно да се свържат с членовете на вашата среща, които може да се нуждаят от помощ на чужд език.
Тези квалифицирани комуникатори могат също така да оценят комфорта и участието на участниците и да Ви помогнат да ги оптимизирате. Те могат да са полезни с идеи, с които да Ви помогнат да разработите план за виртуална среща, който да доведе до реална връзка с членовете на срещата и удовлетворяваща комуникация за всички.

МОДЕРАТОРИТЕ НА ВИРТУАЛНИ СРЕЩИ НА СКРИВАНЕК ОСИГУРЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

• подобрите хармонията на Вашите онлайн срещи;
• повишите комфорта и ангажираността на участниците;
• премахнете стреса от ръководителите на срещи;
• поддържате дискретно и безпристрастно присъствие;
• координирате вербалните, визуалните, аудио и техническите елементи;
• осигурите поверителност на съдържанието.


Имате нужда от модератор на виртуална среща? Не се колебайте да се обърнете към нас за оферта.