Симултанен

или едновременен превод, докато делегатът говори

Работи се в звукоизолирана кабина в екип по двама преводачи, за всяка отделна езикова комбинация. Говорещият е в залата на събитието и говори в микрофон, преводачът получава звука в слушалките си и препредава съобщението в микрофон почти едновременно. Участниците в залата на събитието избират съответния канал, за да чуят превода на езика, който са избрали. Съществуват много възможни комбинации на езиците.

Дефиниция: European Commission, Directorate General for Interpretation