Обратен превод

Превод от целевия език към изходния

Услугата представлява превод на вече преведен текст в обратна посока към езика на оригинала и сравнение на евентуалното му отклонение с оригинала. Целта е проверка на разбираемостта на превода. Прилага се обикновено за документи със специално предназначение, напр. въпросници, формуляри за анкети, презентации, рекламни клипове и подобни, когато ще се събира информация или ще се очаква реакция на база преведени текстове.