Езикови услуги от Скриванек

Пътят към Вашия личен и професионален успех​

писмени преводи

Превеждаме на повече от 45 езика и в близо 100 области. Правим експресни преводи, преводи от заклети преводачи, преводи на специализирани текстове и адаптации.

устен превод

Устният превод  e предаване на съобщение от един език на друг, естествено и плавно. Правим това на 40+ езика и навсякъде, където сме ви нужни.

езикови решения

Разширяването на международните пазари налага съобразяване с културните аспекти или специфичните изисквания на целевия пазар. Предлагаме цялостни решения в тази област!

telemarketing

Ние умеем да действаме като част от персонала на дадена фирма –търсим информация, регистрираме я в подходящ вид, осъществяваме контакт по телефон с различна цел и продължаваме контакта, за да достигнем до желания резултат.

Ние обработваме всеки превод в съответствие с процеса за управление на проекти, проверен през годините, който е в съответствие с най-добрите практики в нашата индустрия и се управлява според системата за управление на качеството EN ISO 9001 и EN 17100.

Описание на процеса на преводите

Възлагане на поръчка.

Договаряне на условията по проекта с клиента.

Включва: създаване на график, избор на преводачи и редактори (доставчици), подготовка на терминология, инструкции, техническа подготовка на текстовете, анализ на лингвистичното съдържание.

Преводът може да се извършва онлайн или офлайн.

Изключително важна е оценката на редактора. Независима проверка на случайно избрани текстове от приблизително 2000 думи.

Проверка за правилна пунктуация, липсващи сегменти, непоследователен превод, двойни интервали, неправилно използване на номера, правописни грешки и др.

В края на проекта след проверка и одобрение преводаческата памет се обновява с всички нанесени промени.

Предаване на готовия проект.