Селско и горско стопанство

Селското и горското стопанство са от решаващо значение за икономиката на България, но тяхното развитие е немислимо без трансгранично сътрудничество. Комуникацията без езикови бариери е една от предпоставките за успешно развитие на бизнеса.

Езикови специалисти на Скриванек ще ви помогнат в комуникацията с клиенти, партньори и институции на Европейския съюз, така че да можете свободно да се концентрирате върху основния си бизнес. Нашите преводачи и устни преводачи имат богат опит както в  писмения превод, който включва пълния спектър от документация, така и в устния превод, който включва големи международни проекти. Освен това, благодарение на познанията на нашите специалисти в областта на селското стопанство, можем да гарантираме прецизни преводи с правилната терминология на различните наръчници за селскостопанска и горска техника и указания за правилното отглеждане на културите в нашия регион. Екипът от езикови специалисти на Скриванек е достатъчно голям, за да предложим най-подходящия специалист за Вашите нужди.

Растениевъдството, животновъдството, птицевъдството, свиневъдството, овцевъдството, отглеждането на растения, селективното развъждане, горското стопанство и подобряването на земеделието са специализациите на нашите езикови специалисти. Поради тази причина ние често биваме избирани за партньор на правителството, общинските организации и компаниите, работещи в тези индустрии.

Ние предоставяме следните услуги в областта на селското и горското стопанство на всички най-популярни европейски езици:

  • превод на техническа документация;
  • превод на описания на машини и промишлени машини;
  • превод на научни статии и проучвания;
  • превод на документи за поддръжка и експлоатация на машини;
  • превод на различни видове лицензи, разрешителни и други документи;
  • обяснения и разяснения на директивите на ЕС;
  • симултанен или консекутивен превод на различни събития, включително семинари, конференции и презентации;
  • и други езикови решения, които може да са ви необходими.

Свържете се с нас, за да разработим специално решение за преводите ви!